faq

Soalan Lazim

NUR ABHAR B ABDUL RAZAK

NUR ABHAR BIN ABD RAZAK1
PELUKIS PELAN J19
Email: abhar@ns.gov.my
Telefon: 06-6100137
Pejabat Daerah Dan Tanah Jelebu, Kompleks Pentadbiran Daerah Jelebu, 71600 Kuala Klawang, Negeri Sembilan
Skip to content