faq

Soalan Lazim

Bahagian Khidmat Pengurusan

OBJEKTIF

 • Menguruskan hal ehwal pentadbiran.
 • Menguruskan hal ehwal perkhidmatan dan perjawatan.
 • Menguruskan hal ehwal kewangan.
 • Menguruskan hal ehwal majlis rasmi dan keraian.
 • Menguruskan hal ehwal teknologi maklumat.
 • Menguruskan hal ehwal keselamatan.


FUNGSI UNIT PENTADBIRAN AWAM

 • Kebersihan pejabat.
 • Keselamatan pejabat.
 • Memproses permohonan lesen minum keras.
 • Urus setia mesyuarat.
 • Menyelaras jawatankuasa keselamatam daerah
 • Menyelaras daftar pemilihan suruhanjaya pilihanraya.
 • Menyelaras aktiviti Majlis Keselamatan Jalanraya Daerah.
 • Menyelaras lawatan orang-orang kenamaan (VVIP) ke daerah.
 • Menyelenggaraan kenderaan jabatan.


FUNGSI UNIT KEWANGAN

 • Menguruskan tuntutan elauan pegawai dan lebih masa pegawai.
 • Menguruskan perolehan barang jabatan.
 • Memproses pembayaran barang jabatan.
 • Memproses pembayaran bil-bil perolehan.
 • Menyelenggaraan Buku Vot.
 • Menyediakan penyata gaji tahunan pegawai.
 • Menyelaraskan penyata flimsi dengan Buku Vot dan menyediakan penyata penyesuaian.
 • Menyelenggara daftar bil.
 • Menyelenggara rekod stor barang-barang / peralatan pejabat.
 • Menyelenggara daftar harta dan inventori.


FUNGSI UNIT KEWANGAN

 • Mengemaskini perjawatan jabatan.
 • Mengemaskini rekod perkhidmatan jabatan dan cuti.
 • Menyelaras laporan prestasi semua pegawai dan kakitangan kerajaan dan menyemak Laporan Panel Pergerakan Gaji.
 • Urus setia Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan.
 • Menyediakan Penyata Perubahan (kew8).
 • Menyelaras kursus untuk pegawai dan kakitangan.
 • Memproses pergerakan dan kemasukkan ke dalam jawatan berpencen.
 • Menyediakan dan menguruskan permohonan pinjaman kenderaan/komputer pegawai dan kakitangan.


FUNGSI UNIT MAJLIS-MAJLIS RASMI DAN KERAIAN

 • Menguruskan majlis-majlis rasmi kerajaan dan keraian.
 • Mengedar makluman dan surat/kad jemputan ke program/majlis rasmi dan keraian.
 • Mengeluarkan senarai nama kenamaan, ketua jabatan dan ketua organisasi beserta jawatan, nombor dan lamatan perhubungan.
 • Mengadakan hari bersama pelanggan.
 • Bantuan khidmat nasihat pengurusan majlis rasmi susunan dan protokol majlis rasmi.


FUNGSI UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

 • Memberikan khidmat sokongan teknikal ICT kepada kakitangan ke arah meralisasikan kerajaan elektronik
 • Membangunkan dan mengemaskini maklumat-maklumat jabatan di dalam laman web rasmi jabatan.
 • Menyelenggara dan membaik pulih peralatan ICT jabatan.
 • Menyelaras dan mengawasi penggunaan sistem, peralatan server dan lain-lain yang berkaitan.


FUNGSI UNIT KESELAMATAN

 • Perlaksanaan tindakan selepas penerimaan aduan perkara-perkara yang dianggap menjejaskan keslamatan awam.
 • Pengurusan bantuan dan menyelamat mangsa-mangsa bencana alam.
 • Bantuan khidmat nasihat mengenai hal ehwal keselamatan pegawai dan kakitangan , fail dan rahsia rasmi dan keselamatan bangunan kerajaan.
Skip to content