faq

Soalan Lazim

Bahagian Pembangunan

OBJEKTIF

 • Merancang, melaksana, menyelaras dan memantau projek-projek kecil pembangunan dan projek-projek yang dilaksanakan oleh Kementerian / Jabatan / Agensi Kerajaan di peringkat Daerah.
 • Merancang, melaksana dan memantau perbelanjaan peruntukan mengurus unit pembangunan.
 • Memantau penyediaan maklumbalas Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Tindakan Daerah, Mesyuarat Majlis Tindakan Negeri, Mesyuarat Jawatankuasa Kerja tindakan Negeri dan lain-lain mesyuarat serta mewakili Pegawai Daerah ke mesyuarat peringkat daerah dan negeri.
 • Membantu pegawai daerah dalam menyiasat dan menyelesaikan aduan-aduan berkaitan isu-isu pembangunan dan sosio-ekonomi.

FUNGSI UNIT PEMBANGUNAN NEGERI

 • Merancang keperluan projek-projek kecil.
 • Melaksanakan kerja-kerja melalui sebutharga atau pemberian terus.
 • Memantau projek agensi kerajaan lain.

FUNGSI UNIT PEMBANGUNAN  SOSIAL

 • Membuat kajian perancangan projek PKR, PMS, PPMS dan PPD.
 • Memantau kemajuan pelaksanaan projek-projek di atas.
 • Meyeliakan pentadbiran jawatankuasa kemajuan dan keselamatan kampung.

FUNGSI UNIT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

 • Penyediaan baucer pembayaran.
 • Pengurusan buku vot.
 • Penyediaan laporan dan prestasi pemborong.
 • Urusan pentadbiran unit, sistem fail dan surat-surat.
Skip to content