faq

Soalan Lazim

Bahagian Pengurusan Tanah

OBJEKTIF

 • Menyediaka anggaran hasil.
 • Menyediakan penyata hasil bulanan.
 • Menguruskan kutipan hasil harian.
 • Menjalankan operasi penguatkuasaan.
 • Pindahmilik 14A.
 • Gadaian 16A.
 • Melepas gadaian 16N.
 • Kaveat persendirian / lien / pendaftaran.
 • Menarik balik / kaveat persendirian.
 • Ubahanama.
 • Pendaftaran pemegang amanah.
 • Nota pembetulan 380.
 • Pendaftaran suratkuasa wakil dan surat amanah.
 • Nota.
 • Ismen.
 • Pendaftaran pajakan 15A.
 • Perintah mahkamah.
 • Pekasa dan perintah mahkamah probate.

FUNGSI UNIT TANAH

 • Memproses pelupusan tanah kerajaan.
 • Memproses permohonan melonggar sekatan kepentingan.
 • Memproses permohonan lesen pendudukan sementara.
 • Memproses pengambilan balik tanah di bawah sek.3(1)(a).
 • Memproses pengambilan balik tanah di bawah sek.3(1)(a)(b) dan (c).
 • Memproses permohonan pecah bahagian.
 • Memproses permohonan tukar syarat.
 • Memproses permohonan penyatuan tanah.
 • Memproses permohonan pecah sempadan.
 • Melaksanakan siasatab dan penyediaan laporan tanah.
 • Memnyediakan permintaan ukur.
 • Memproses pendaftaran nombor P.T.
 • Menyediakan penyelesaian Pelan Akui.
 • Menyelenggara inventori tanah kosong kerajaan.
 • Menyelenggara pelan tanah dan urusan penyediaan pelan tanah.

 

FUNGSI UNIT HASIL

i.     Perkhidmatan kaunter (hasil)

 • Menerima.
 • Memproses permohonan kurang cukai tanah tanam semula.
 • Mengeluarkan pelbagai penyata kutipan hasil.

ii.    Perakaunan

 • Menyelenggara buku tunai cerakinan dan lain-lain rekod akaun.
 • Mengurus surat-menyurat.
 • Mengurus daftar fail.
 • Menyediakan penyata penyesuaian hasil.
 • Menyediakan penyata bulanan untuk auditan BNNS.
 • Mengeluarkan notis 6A/8A.

iii.   Pentadbiran

 • Aduan pelanggan.
 • Teguran audit BNNS.
 • Rayuan.
 • Menyemak dan mengemaskini data-data komputer kerana tukar syarat, pengambilan tanah dan sebagainya.

 

FUNGSI UNIT PENDAFTARAN

 • Memproses pendaftaran urusniaga.
 • Memproses pendaftaran bukan urusniaga.
 • Memproses pendaftaran hakmilik sementara.
 • Memproses pendaftaran hakmilik kekal.
 • Membuat catatan pada hakmilik daftar (DHDK).
 • Memproses permohonan perintah jual.
 • Memproses pembahagian harga pusaka kecil.
Skip to content