faq

Soalan Lazim

Bahagian Perundangan

OBJEKTIF 

  • Menyediakan khidmat nasihat bagi hal-hal tanah dan perundangan bagi bahagian-bahagian di pejabat daerah dan tanah jelebu, peguam-peguam dan pelanggan-pelangan yang berususan di pejabat ini.
  • Menyediakan dokumentasi seperti penyata tuntuan, penyata pembelanjaan dan afidavit bagi kes-kes sivil yang melibatkan jabatan ini untuk difailkan di mahkamah.
  • Mengadakan siri perbincangan dari semasa ke semasa dengan pejabat penasihat undang-undang, peguam dan orang awam tentang prosedur dan permasalahan berkaitan tanah.
  • Menyemak perjanjian-perjanjian yang melibat kepentingan jabatan.
Skip to content