faq

Soalan Lazim

Objektif

  1. Memperkasakan pengurusan tanah ke arah memenuhi ekspektasi masyarakat
  2. Memperkasakan keupayaan dan kapasiti organisasi bagi meningkatkan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan
  3. Memperkasakan tadbir urus organisasi dan pembudayaan nilai-nilai murni ke arah kecemerlangan organisasi
  4. Mempertingkatkan kemudahan dan infrstruktur awam bagi mempertingkatkan kualiti hidup masyarakat
  5. Menggiatkan pembangunan bandar dan desa serta pengukuhan sosio ekonomi secara holistik bagi kemakmuran masyarakat dan mengekalkan persekitaran lestari
  6. Mempertingkatkan keselamatan dan ketenteraman awam bagi tujuan mengekalkan perpaduan dan keharmonian masyarakat

TAGLINE / MOTO: "BERKUALITI BERINOVASI"

Skip to content