faq

Soalan Lazim

Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Hasil

UNIT HASIL
Data daripada Laporan QMS250i

Tarikh

Bil Pelanggan

Waktu Menunggu paling singkat

(Shortest Waiting Time)

(Min)

Waktu Menunggu paling panjang

(Longest Waiting Time)

(Min)

Purata Waktu menunggu (Average Waiting Time)

(Min)

13/3/2014

24

0.05

8.18

1.52

24/4/2014

22

0.03

5.38

0.91

14/5/2014

54

0.03

18.62

3.95

9/6/2014

10

0.08

5.72

1.60

21/7/2014

8

0.07

0.83

0.19

20/8/2014

12

0.13

12.68

5.18

Skip to content