faq

Soalan Lazim

Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Pendaftaran

UNIT PENDAFTARAN
BIL. AKTIVITI PENCAPAIAN
1. 2. 3. Memastikan perserahan/endosan urusniaga didaftarkan dalam tempoh 1 hari bekerja. Memastikan perserahan/endosan bukan urusniaga didaftarkan dalam tempoh 1 hari bekerja. Menguruskan permohonan carian rasmi/persendirian dalam masa 15 minit 100% 100% 100%
Skip to content