faq

Soalan Lazim

Piagam Pelanggan Bahagian Khidmat Pengurusan

Kami berjanji memberi layanan yang mesra dan bersedia membantu pada bila-bila masa diperlukan

UNIT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

PERKHIDMATAN

TEMPOH

Keputusan sebutharga dan tender kebersihan dan keselamatan kompleks pentadbiran

1 minggu selepas mesyuarat

Memproses permohonan Lesen Menjual Minuman Keras dan Penulis Awam

5 minggu

Perkhidmatan kaunter dan memetri duti setem

5 minit

Pengeluaran surat tawaran menjalankan perniagaan di kafeteria kompleks pentadbiran

1 minggu

Kelulusan tempahan penggunaan Bilik Gerakan

3 hari

Pengesahan sijil, penyediaan borang dan surat Akuan Sumpah

10 minit

Pengeluaran cek dan EFT kepada pembekal / syarikat selepas dokumen lengkap

14 hari

Pengeluaran resit bagi segala pembayaran, terimaan dan deposit

5 minit

Pengurusan aduan awam bagi maklumat yang lengkap

1 minggu

Kelulusan permohonan pinjaman kerajaan untuk kenderaan, rumah dan komputer

1 bulan

UNIT PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

PERKHIDMATAN

TEMPOH

Penyediaan perakuan pengesahan, jawatan berpencen dan pengesahan lantikan ke pejabat SUKNS

1 minggu

Mengemaskini kenyataan perkhidmatan pegawai dan kakitangan

1 hari

Penyediaan surat jaminan ketua jabatan untuk mendapatkan perubatan di hospital kerajaan (Guarantee Letter)

10 minit

Penyediaan perakuan kenaikan gaji tahunan

1 minggu

Penyediaan penyata perubahan Kew.8

2 hari

Penyediaan kertas persaraan untuk diperakukan ke Pejabat SUKNS dan JPA

6 bulan sebelum tarikh persaraan

Surat kelulusan permohonan cuti

2 hari

UNIT MAJLIS RASMI KERAJAAN & KERAIAN

PERKHIDMATAN

TEMPOH

Persiapan pengurusan majlis-majlis rasmi kerajaan dan keraian

1 bulan

Edaran makluman dan surat/kad jemputan ke program/ majlis rasmi dan keraian

1 minggu

Proses pengeluaran senarai nama kenamaan, ketua jabatan dan ketua organisasi beserta jawatan, nombor dan alamat perhubungan

10 minit

Mengadakan Hari Bersama Pelanggan

1 kali sebulan

Bantuan khidmat nasihat pengurusan majlis rasmi, susunan dan protokol majlis rasmi

1 hari

Skip to content