faq

Soalan Lazim

Piagam Pelanggan Bahagian Pembangunan

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

BIL

URUSAN

1.

Semua permohonan untuk kemudahan projek-projek kecil dan projek-projek ekonomi akan diterima, dikaji dengan teliti dan dipanjangkan kepada pihak berkenaan untuk mendapatkan kelulusan dan peruntukan dengan secepat mungkin.

2.

Memantau dan menilai kerosakan akibat bencana serta memohon peruntukan pembaikan akan dibuat sekiranya perlu.

3.

Memastikan projek-projek  dilaksanakan dalam tempoh 2 bulan daripada penerimaan  suratkuasa / waran  peruntukan.

4.

Semua baucer bayaran bagi peruntukan persekutuan dan negeri akan dilaksanakan dalam tempoh 2 minggu daripada tarikh siap kerja.

Skip to content