faq

Soalan Lazim

Piagam Pelanggan Bahagian Pengurusan Tanah

BAHAGIAN PELUPUSAN TANAH

Bil

Urusan

Tempoh Proses

1

Permohonan Pemberimilikan Tanah Kerajaan Di Bawah Seksyen 76 Kanun Tanah Negara.

12 bulan

2

Permohonan Lesen Pendudukan Sementara Di Bawah Seksyen 65 Kanun Tanah Negara 1965 & Permohonan Pajakan Tanah Rizab Di Bawah Seksyen 63 Kanun Tanah Negara 1965.

12 bulan

3

Permohonan Permit Bahan Batuan Di Bawah Seksyen 69 & 70 Kanun Tanah Negara 1965.

3 bulan

4.

Permohonan Perizaban Tanah Kerajaan Di Bawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara 1965.

10 bulan

BAHAGIAN PEMBANGUNAN TANAH

Bil

Urusan

Tempoh Proses

1

Permohonan serahbalik dan berimilik semula tanah di bawah seksyen 204A atau di bawah seksyen 197 dan 76 juga permohonan serentak pecah sempadan dan tukar syarat tanah di bawah seksyen 124A Kanun Tanah Negara.

6 bulan

2

Permohonan pecah sempadan di bawah seksyen 137 dan permohonan pecah bahagian tanah di bawah seksyen 142 Kanun Tanah Negara 1965.

6 bulan

3

Permohonan Penyatuan Tanah di bawah seksyen 148 Kanun Tanah Negara 1965.

6 bulan

4.

Permohonan tukar syarat tanah di bawah seksyen 124 Kanun Tanah Negara 1965.

6 bulan

5.

Permohonan pengambilan tanah di bawah seksyen 3(1)(a) Akta Pengambilan Tanah 1960.

6 bulan

UNIT TANAH

Bil

Urusan

Tempoh Proses

1

Permohonan Pemberimilikan Tanah Kerajaan Di Bawah Seksyen 76 Kanun Tanah Negara.

12 bulan

2

Permohonan Lesen Pendudukan Sementara Di Bawah Seksyen 65 Kanun Tanah Negara 1965 & Permohonan Pajakan Tanah Rizab Di Bawah Seksyen 63 Kanun Tanah Negara 1965.

12 bulan

3

Permohonan Permit Bahan Batuan Di Bawah Seksyen 69 & 70 Kanun Tanah Negara 1965.

3 bulan

 

Skip to content