faq

Soalan Lazim

Piagam Pelanggan Unit Hasil

UNIT HASIL

Dengan ini kami dengan sesungguhnya berjanji akan melaksanakan amanah dan tanggungjawab dengan penuh dedikasi dan mesra serta melaksanakanpiagam-piagam seperti berikut :-

BIL

AKTIVITI

MASA/TEMPOH

A.

Bagi pembawa bil cukai bermaklumat lengkap:

i.         Menerima bil cukai

ii.         Periksa ketepatan bil

iii.         Urusan terimaan wang

iv.         Cetak bayaran dan beri keratan bil

1 minit

1 minit

1 minit

1 minit

4 minit

B.

Pembawa bil yang bermasalah,

Tatacara penyelesaiannya mengambil masa seperti berikut:

i.         Melayan pertanyaan pelanggan

ii.         Cari maklumat melalui komputer dan geran

iii.         Cetak semula bil cukai

iv.         Urusan terimaan wang

v.         Cetak bayaran dan beri keratan bil

5 minit

20 minit

1 minit

1 minit

1 minit

28 minit

 

Skip to content