faq

Soalan Lazim

Pekelilig Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Sembilan

BIL

 

TAJUK

 

5/2022

   Garis Panduan Dasar Pelaksanaan Penukaran Tempoh Pegangan Hakmilik Daripada Pajakan Kepada Selama-lamanya Di Negeri Sembilan Darul Khusus Bagi Tanah-Tanah Yang Berstatus Kediaman. 
 

4/2022

   

Garis Panduan Dasar Pelaksanaan Penukaran Tempoh Pegangan Hakmilik Daripada Pajakan Kepada Selama-lamanya Di Negeri Sembilan Darul Khusus Bagi Tanah-Tanah Yang Berstatus Kediaman.

 
Skip to content