UNIT PENDAFTARAN

BIL.

AKTIVITI

PENCAPAIAN

1.

2.

3.

Memastikan perserahan/endosan urusniaga didaftarkan dalam tempoh 1 hari bekerja.

Memastikan perserahan/endosan bukan urusniaga didaftarkan dalam tempoh 1 hari bekerja.

Menguruskan permohonan carian rasmi/persendirian dalam masa 15 minit

100%

100%

100%